De Schumann Resonantie

Grounding & Healing

De Schumann Resonantie


De Schumann Resonantie is de Trilling tussen de Kern van de Aarde en de Buitenste Laag van de Ionensfeer, ongeveer 65 kilometer boven de Aarde.
Alles wat Leeft op deze Planeet staat in Verbinding met deze Trilling, daarom noemt men het ook wel De Hartslag van Moeder Aarde. Tegenwoordig zijn mensen zich daar niet meer van bewust, over hoe men zich Energetisch met deze Trillings Frequentie kan Verbinden… simpel weg omdat het ons niet is geleerd hoe dat te doen. En helaas komt het ( nog ) niet terug in het onderwijs of in de reguliere zorg. Waardoor de Kennis van Wie Je Werkelijk Bent naar de achtergrond is gezakt.

Verbinding

‘Onze’ vondst ( zoals  Anton Teuben, Owner van het Schumann Instituut het zegt)  rond 2000 heeft ons ervan bewust gemaakt, wie we zijn en heeft ons inzicht gegeven in de Universele Kennis en de daarbij behorende Mogelijkheden met betrekking tot hoe Alles Energetisch met Elkaar Verbonden is.
Wij Leven als Mens dus in het Energetische Veld van Moeder Aarde met ons Eigen Energetische Veld om ons heen. Wanneer we ons Verbinden met de Schumann Resonantie betekent dit; dat we ons Energetisch Lichaam Synchroniseren met de Energetische Trillings Frequentie van de Aarde.

Hartritme

Want alles wat leeft is gevoelig voor het Elektromagnetisch Energie Veld van Moeder Aarde.
Dieren Synchroniseren van nature met dit Veld en halen daar hun Informatie uit.
Onze Hersengolven en Hartritme Synchroniseren ook van Nature met het Hartritme van Moeder Aarde.
Er zijn veel elektromagnetische velden op de Aarde bijgekomen waardoor het voelen van je Verbondenheid met de Natuur en het Universum niet altijd meer vanzelfsprekend is. Dat kan het wel weer worden.

Weet dat Je een Autonoom en Krachtig Wezen bent met een Zelfgenezend Vermogen, en dat alles Binnen in Jou Aanwezig is èn Binnen Handbereik. Je mag Zelf weer de Verantwoordelijkheid nemen voor Jouw Eigen Energetische Lichaam.  De Frequentie van Moeder Aarde en Jouw Energetisch Lichaam hoef je alleen maar met Elkaar te Verbinden en daardoor maak je gebruik van De Helende Kracht van Moeder Aarde en Het Universum. Door je er Bewust mee te Verbinden leert je BewustZijn als het ware een Nieuwe Staat van Zijn aan.

De Tijd is Nù Aangebroken om je te gaan Herinneren wie je in Werkelijkheid bent. En te Herontdekken wat Moeder Aarde en Het Universum ….. Jouw Energetische Lichaam allemaal te bieden heeft.

 

Wat Doet De Schumann Resonantie:

•   het brengt Rust in het Zenuwstelsel
•   Je Verbind hiermee je Rechter- en
     Linkerhersenhelft, zodat er Balans kan komen
•   Het beschermt je tegen Schadelijke Frequenties
     zoals Straling
•   het Activeert Je  Zelf Herstellend Vermogen
     waardoor Genezing kan plaatsvinden.
•   Je raakt Meer Verbonden met Jezelf, Anderen
     en de Natuur
•   dat je Goed en Stevig Geaard / Gegrond bent
•   Het is de Beste Verjongingskuur.
•   Mind-control wijkt voor LIEFDE,
     waardoor je minder beïnvloedbaar bent.

•  Je bent altijd in staat je Balans, Rust en
   Overzicht te houden.
• Het Empathisch Vermogen wordt geactiveerd.
• Het Opent Direct het Bewustzijn.
• Het Herstelt en Activeert je DNA en Cellen.
• Je Herinnerd je weer Wie Je Werkelijk bent en
   waar je GELUKKIG van wordt.
• Er zullen Blijvende Veranderingen doorgevoerd
   worden in je Leven.
• Je leert jezelf een Spiegel voor te Houden.
• Je Leert je Eigen Keuzes maken.

Een verstoord Auraveld

Zorgen, Angst en Stress

Een Hersteld Auraveld

Positief, Beschermd en Verbonden

Dus… Door je Energetische Lichaam te Verbinden met de Schumann Resonantie raak je Verbonden met Moeder Aarde en Het hele Universum (de Centrale Zon)

Het Hartritme van Moeder Aarde is net als de Centrale Zon… Onze; 

Levens Energie

Voor meer informatie verwijs ik graag naar het Schumann Instituut
Of bekijk deze Prachtige documentaire die gemaakt is, over de Helende Kracht van Moeder Aarde:  ‘ The Grounded ‘  

‘The Grounded’

It was good for The Skin to touch The Bare Earth, and the old people liked to remove their moccasins and walk with their bare Feet on the Sacred Earth…..

They sat on The Ground with The Feeling of being Close to a Mothering Power.

The Soil was Soothing, Strengthening, Cleansing and Healing…..

This text was Found and written by

Luther Standing Bear
Sioux Tribal Leader
1868-1939

The Essence of Life
is to communicate
Love ♥