Disclaimer

Niets van de inhoud op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd  gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke toestemming.


Hèt EngelenAdresje is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige actie die een cliënt kiest te nemen. Het aanbod van Hèt EngelenAdresje moet nooit in plaats van medische, psychologische, juridische en/ of financiële hulp gebruikt worden.

Ten alle tijden blijf je altijd persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met een coaching sessie(s), training of een ander verkregen aanbod van Hèt EngelenAdresje doet.

 

© Hèt EngelenAdresje 22-01-2022