PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Hèt EngelenAdresje persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Hèt EngelenAdresje; een éénmanszaak naar Nederlands recht ( hierna te noemen ‘Hèt Engelenadresje’, of  ‘ ík’ ) Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09126226.

Hèt EngelenAdresje respecteert de privacy van alle klanten (en gebruikers van de website).
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Hèt EngelenAdresje. Wees je er dus van bewust dat Hèt EngelenAdresje niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Hèt EngelenAdresje.

PERSOONSGEGEVENS die Hèt EngelenAdresje verzamelt:

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Hèt EngelenAdresje verwerkt:

~ jouw NAW gegevens
~ jouw telefoonnummer
~ jouw e-mailadres
~ overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in
correspondentie en/ of nieuwsbrief )

BIJZONDERE EN/ OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS die Hèt EngelenAdresje verzamelt:

Hèt EngelenAdresje verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Daarnaast heeft Hèt EngelenAdresje niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via lucienne@hetengelenadresje.nl  dan verwijder ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG Hèt EngelenAdresje PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van bijvoorbeeld diensten van Hèt EngelenAdresje en/of omdat je deze zelf ( bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Hèt EngelenAdresje verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel:

~  Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving
*   Grondslag: Op basis van een wettelijke plicht

~  Hèt EngelenAdresje verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht
ben zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte
*   Grondslag: Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

~  Voor het afhandelen van jouw betaling
*   Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

~  Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch/ whatsapp, schriftelijk, e-mail, )
indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
*   Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

~  Om je te informeren over (nieuwe) diensten of eventuele wijzigingen van diensten
*   Grondslag: Gerechtvaardigd belang

~  Om deze diensten ( hetzij via mail, of anderzijds) bij je af te leveren
*   Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

~  Voor het in de toekomst verzenden van eventueel een nieuwsbrief en/of reclame
*   Grondslag: Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven


BEWAARTERMIJN VAN JOUW GEGEVENS

Ik bied via hèt EngelenAdresje verschillende diensten aan, waarbij ik jou om gegevens kan vragen om jouw verzoek te behandelen (onder andere voor het afhandelen van de door jouw gestelde vraag en/of het opstellen van een offerte of het uitvoering geven aan een overeenkomst).
De gegevens die jij mij toestuurt worden bewaard zolang als nodig is om jouw opdracht af te kunnen handelen, de dienstverlening vanuit de overeenkomst te leveren of voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw verzoek.
Tevens zal ik mij te allen tijde houden aan de wettelijke bewaartermijn zoals deze is vastgesteld voor de financiële administratie.

 

 GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ ANDEREN

Hèt EngelenAdresje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af opdat zij op eenzelfde integere en AVG verantwoorde wijze met jouw persoonsgegevens zullen omgaan. Eventueel ingeschakelde derden van Hèt EngelenAdresje zijn bijvoorbeeld( Boekhouder, de Email en Websiteprovider, Bank). Hèt EngelenAdresje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Hèt EngelenAdresje in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lucienne@hetengelenadresje.nl  Ik zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hèt EngelenAdresje zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hèt EngelenAdresje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een gespecifiseerd verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT

Hèt EngelenAdresje wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Hèt EngelenAdresje niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Hèt EngelenAdresje wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De cookies die Hèt EngelenAdresje  gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Hèt EngelenAdresje maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

 

WORDPRESS

De website van Hèt EngelenAdresje  is gebouwd op het WordPress .org. Een open source CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door het bedrijf Automattic. Tijdens jouw bezoek maakt WordPress CMS gebruik van een cookie om te controleren of cookies door jouw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. Deze leverancier van CMS voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Ik wijs je derhalve op de algemene voorwaarden van Hostnet.


FUNCTIONELE COOKIES

Hieronder vindt je een overzicht van cookies die geplaatst kunnen worden en die voor functionele doeleinden worden gebruikt, zoals het doormeten van applicaties en het juist functioneren van de website. Het gebruik van cookies is van groot belang om de site goed te laten functioneren, en ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet, zoals bijvoorbeeld Google Analytics zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers heb ik geen goed beeld van het gebruik van de website en hoe ik deze kan verbeteren.

 

GOOGLE ANALYTICS

Via Google Analytics worden op de website van Hèt EngelenAdresje  geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan ik bv zien hoe anonieme bezoekers zoals jij de website gebruiken. Deze informatie gebruik ik, om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over de inrichting mijn website. Tevens wordt hiermee de werking van de website geoptimaliseerd. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. https://support.google.com/analytics/#topic=10737980

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor Hèt EngelenAdresje.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee


SOCIALE MEDIA

Op de website van Hèt EngelenAdresje zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Instagram of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacy verklaringen van Facebook, Instagram, https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.


BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Hèt EngelenAdresje maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. En ik  werk mijn plugins en thema’s van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Hèt EngelenAdresje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via:

lucienne@hetengelenadresje.nl

 


Wijzigingen

Hèt EngelenAdresje  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Het is derhalve raadzaam om regelmatig de privacy- en cookie verklaring te lezen.

Heb je toch nog vragen of verzoeken over deze privacy- en cookie verklaring van Hèt Engelenadresje, dan kan je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar lucienne@hetengelenadresje.nl

 

 

 

© Hèt EngelenAdresje 1.0/ 22-01-2022