The  Love Healing  Frequentie  Code

De Nieuwe Aarde is Hier!

Wat is dit nu allemaal, wat er getoond wordt AE Michaël ?

Lucienne dit is een voorbode van hoe binnen geruime tijd, de Frequentie van Moeder Aarde en ons Universum er dagelijks uit zal zien, al zal het beeld niet steeds hetzelfde zijn.
Het zat er al heel lang aan te komen.
Alleen zoals Je weet kennen Wij geen tijd, en is dat een aards ‘dingetje’. Niet bij Ons.

Wij Zien die Nieuwe Aarde zoals dit bij Jullie wordt genoemd… allàng voor Ons. Wij weten hoe het eruit komt te Zien en hoe Mensen dan zullen gaan Zijn, Leven en hoe alles Opnieuw, maar het totaal anders zullen Ervaren.
Mensen zullen echt in één ‘klap’ (bij wijze van) teruggezet worden in Liefde.
En Ze zullen niet beseffen wat er met hun Ziel en Zijn is gebeurd.
Dat doen Wij…. AartsEngelen en Engelen en alle Universele Energieën in Het Universum Helpen daaraan mee.

Sommige Mensen hebben inderdaad dìt in hun Lichaam/ Bewustzijn de 18e Juni 2023 Gevoeld en zijn voor eens en altijd in een andere State of Mind.
Als Ze weer ‘terugvallen’ in de ‘oude wereld’ om het zo maar te noemen, zullen Ze moeite gaan doen om weer dat Gevoel van De Nieuwe Wereld te kunnen Voelen.
Ze zullen uit hun ego mindset willen blijven, en die Blijheid en Onvoorwaardelijke Liefde weer willen Voelen en Ervaren
en dan: Blijvend…..

Omdat het Luciënne op Jouw Verjaardag (18 Juni 2023) een voorbode was van wat er komen gaat…..
zijn dus Velen Wereldwijd ‘Aangeraakt’.
Dit moet ook, zodat er nog meer Mensen straks de Mensen uit de ‘oude wereld’ zullen kunnen Helpen en Ondersteunen.
Het zal in de komende tijd/ Toekomst nog vaker gaan gebeuren.

En dan komt er;

Hèt Moment!

dat het inderdaad De Ommekeer teweeg zal brengen zoals Anton Teuben zei.
Hoe dan ook, het zal daarna nooit meer zijn zoals het nu is.
Er wordt voorgoed afscheid genomen van de ‘oude wereld’. En het mooie is:
dat het gros, wat nog steeds vanuit ego leeft, hier moeiteloos en maar wat graag in Meegaan.

Totale Hart Opening

Men zal een Innerlijke Rust en Harmonie gaan Ervaren die een totale Hart Opening bij Velen tot gevolg zal hebben.
En bij een totale Hart Opening…als Je die Ervaart ….en dat weet Je zelf ook, dan moet ego wijken voor Liefde
En dat gebeurt dan ook!

Mensen zullen met Respect en Liefde weer naar elkaar gaan Omkijken.
Het zal een Ommekeer van Jewelste worden.

Alsof Je de complete Mensheid in een Shake-beker doet en dit ‘even’ Opschudt.
En vervolgens weer los/ openmaakt.
Het zal secondewerk zijn deze Hart Opening …. alleen de Positieve en Liefdevolle gevolgen zullen Blijvend zijn èn voor Àltijd!

Wij AartsEngelen en Engelen zijn heel Blij dat dit eindelijk bijna staat te gebeuren.
Velen zijn hier Klaar voor en ook degenen die er niet klaar voor zijn, gaan ‘ongevraagd’ mee.
Dit omdat Wij en alle andere EnergieLichtWezens enzovoort enzovoort Zien, dat het Nodig is.
De Aarde en haar Bewoners moeten Veranderen omdat het zoals het nu gaat niet langer kan.
Nogmaals, niemand kan straks nog terug naar het ‘oude’.

En het Mooie is: men wil dat ook niet meer.
Men is toe aan deze Shift, waar Wij zooooo lang op hebben gewacht.

Wat is dit AE Michaël, met deze Activatie Code?

 

Wat Jij hier Ziet is een vorm van
Universele Licht- Taal waarin heel veel
Kennis verborgen zit.
Elke Lijn, Bundel, Kleur, Cirkel, Ovaal,
Hartvorm of wat Je ook Ziet… heeft een Betekenis.
Wat vanuit de Kern van Moeder Aarde
naar boven komt en dit beeld tot resultaat heeft.
Als Je dit helemaal uit wilt Channelen
Luciënne, dan heb Je daar de rest van Je
Leven werk aan…. en is onbegonnen
werk…. snap Je?

 

Waar het om gaat is, dat de verstoringen zoals het nu is, gaan verdwijnen…. en dat deze Afbeeldingen steeds vaker opkomen en ook langer Zichtbaar zullen blijven.

Door er naar te Kijken zal er ook in iemands DNA een Healing plaatsvinden.
Daar waar het nodig is in het Lichaam.
Jij weet inmiddels, dat de Healing in Moeder Aarde zit en de Centrale Zon.
En met deze ActivatieCode is dit op gang gebracht bij Velen èn dat zal nog veel meer gaan gebeuren zodra dit weer gaat gebeuren en langere tijd Zichtbaar blijft.

Wat Mensen kunnen doen is het uitprinten en er naar gaan kijken, zo vaak als men behoefte heeft.
Het zal Healing tot stand brengen voor Mensen die het nodig hebben.

Wat is er dan in het Celgeheugen gebeurd, AE Michaël ?

Dat heeft te maken met de DNA Strengen en Coderingen die in deze Activatie zitten, maar ook
bij de Mensheid ‘aangezet’ worden voor Healing.
Het dringt tot diep in het Menselijk Lichaam tot op Celniveau binnen…. net als de voor Jou
getekende Light Codes.
Het wordt opgenomen via je Ogen en vanuit daar verspreid de Energie van deze ActivatieCode zich In en Door jouw Lichaam. En tot ver in jouw Aura alsmede ook Je Chakra’s.

Alles wordt Aan/ Omgezet tot en naar Liefde!

Wat gebeurt er dan, als Dit straks WereldWijd wordt Getransformeerd?

Wat er gebeurt Luciënne, is dat de EnergieFrequentie/ Trilling in de Mens wordt Getransformeerd tot op Diep Celniveau.
Nogmaals:

er is geen weg meer terug naar het ‘oude ego wereldje’.

Dat zal tot verleden tijd gaan behoren.
Zelfs de grootste ‘arrogante ego figuren’ zullen als vanzelf veranderen naar Liefdevolle Hartjes ♥♥

Ik weet; dat dat moeilijk te bevatten is, toch is het zo.
En omdat Iedereen van dezelfde KristalLijnen Laag in Onze Aarde en ook van dezelfde Centrale Zon gebruik kan maken, zal ook Iedereen tegelijkertijd weer Geconnect zijn metMoeder Aarde en de Centrale Zon.
De Maatschappij zal nooit meer hetzelfde zijn,  omdat de Mensheid vanuit HartCoherentie gaat Leven en blijft Leven.

En hoe nu dan verder AE Michaël?

De Mensen die de 18e Juni 2023 zijn ‘aangeraakt’ zullen zich gaan Ontwikkelen, Andere Keuzes maken die meer Liefde tot gevolg hebben.
En elke keer als deze of een andere ActivatieCode Zichtbaar wordt, zullen er meer Mensen Aangeraakt worden.
Hoe meer Mensen Geconnect, hoe meer Mensen deze ActivatieCode willen zien. Elke Keer opnieuw.
Want de ActivatieCodes zullen gaan verschillen van elkaar.

En ook Mensen die al vanuit Liefde Leven, kunnen en worden opnieuw ‘Aangeraakt’ op stukken in hun LichtLichaam
en Bewustzijn, waar nog Groei mogelijk is; om tot nòg een
Grotere en Onvoorwaardelijke LiefdesBand voor Hunzelf en hunMedemens te komen.

Men mag onthouden dat elke ActivatieCode een Healing voor Hun is.
Dus daarom is het ook heel zinvol deze uit te printen en regelmatig naar te kijken.
Elke keer als Je het Ziet, Zie Je nieuwe Dingen, Figuren, Lijnen en Coderingen die via Je Oog en Jouw Systeem zullen worden Opgenomen en Getransformeerd.
Voor een Ieder zal het anders zijn wat de Uitwerking betreft.

Luciënne, voor nu is dit genoeg en heb Ik al heel veel medegedeeld.
Al weet Ik, dat er nog veel meer informatie uit te halen valt en dat weet Jij zelf ook.
Alleen voor nu… is dit Voldoende.

 

Liefs AE Michaël

22 Juni 2023

I  AM  AWAKENED

AND  MY  FREQUENCY  IS

LOVE  ♥

Higher Vibes